HITCHHIKER Cinema

Love, think and shoot.
šípka
o nás

O nás

HITCHHIKER Cinema, s.r.o. je nezávislá produkčná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2012. Jej portfolio tvoria najmä dokumentárne filmy a televízne cykly. Vo svojich aktivitách sa sústreďuje na vývoj kreatívnych autorských projektov a produkciu filmov. Zameriava sa na nekomerčné projekty, vyhľadávanie tém so spoločenským presahom a alternatívne formy šírenia diela.
Viac o nás
šípka
šípka