Gabriel

dokumentárny film  |  90 min  |  vo vývoji  |  SK
šípka
scenár a réžia
Juraj Janiš
producentka
Barbara Janišová Feglová
vývoj projektu finančne podporil
Audiovizuálny fond
kamera
Adam Mach
strih
Saša Slašťanová

SYNOPSA

Gabriel Švábenský najviac zo všetkého túžil po tom, čo je pre väčšinu z nás samozrejmosťou – byť aj navonok tým, kým sa cítil vo svojom vnútri. Pri narodení mu pridelili ženský rod a dostal meno Barbora. Keď mal sedemnásť rokov, rozhodol sa, že sa stane mužom a nastúpil na proces tranzície, úspešného konca sa však nedočkal. O dva roky neskôr si vzal život. Hĺbka tragédie jeho príbehu spočíva v tom, že jeho najbližší mu prejavili plnú podporu, bez váhania prijali jeho novú identitu a boli pripravení mu na jeho ceste všemožne pomáhať. Napriek tomu to nestačilo. Na Slovensku žije podľa kvalifikovaných odhadov dvadsať tisíc transrodových ľudí. Len poniektorí o svojej skúsenosti hovoria otvorene, mnohí z nich vôbec nevyhľadajú odbornú pomoc a žijú osamotene so svojím trápením. Aj napriek digitálnej dobe je totiž informovanosť o téme u nás pomerne limitovaná a väčšinová spoločnosť nerozumie, čo transrodoví ľudia prežívajú. V dnešnej dobe rastúcej nenávisti voči LGBT ľuďom je zrejme pre mnohých ťažké stotožniť sa so svojou životnou situáciou.
šípka